آئرودینامیک

آئرودینامیک[1]aerodynamics. رفتار برهم‌کنش هوا با یک جسم جامد را، معمولاً از طریق پژوهش‌های تجربی قرن بیستم، به‌منظور مطالعهٔ راه‌های افزایش نیروی برآر هواپیما[2]aircraft lift force. و ایجاد منحنی‌ترین فرم‌ها،[3]the most streamlined forms. تحلیل و مستند می‌کند. در ۱۹۲۵، پل یارای[4]Paul Jaray (Hungarian: Pál Járay) (1889–1974). با طراحی‌های موسوم به نزدیک‌به‌زمین، که ملهم از شکل قطرهٔ […]

آرت دکو

«آرت دکو»، یا به تلفظ فرانسوی «اَق دکو»،[1]Art Deco. اصطلاحی دربارهٔ یک جنبش طراحی است که تأثیرات بسیاری در زمینه‌های معماری، طراحی داخلی، طراحی معمارانه، طراحی صنعتی، مد و هنرهای تجسمی داشته است. آرت دکو”footnote_moveToReference_8568_3(‘footnote_plugin_reference_8568_3_2’);” >[2]bakelite. و آلومینیوم. نمونه‌ اشیاءِ آرت دکوزهایی بود که به‌طور سفارشی و انفرادی طراحی شده بودند و این […]

ارزش‌افزوده

ارزشِ‌افزوده[1]added value. انگاره‌ای ضمنی از ارزش است ــ که از الزامات کارکردی یا کاربرد اصلی محصول، یا خدمتی برای رفعِ (←) نیاز، دامنی گسترده‌تر دارد. اطلاعاتی اساسی از فرهنگ، نگرش و ارزش‌های یک شرکت یا (←) ویژند توسط ارزش‌افزودهoReference_7855_4(‘footnote_plugin_reference_7855_4_2’);” >[2]ego. مردانه یا موقعیت اجتماعی خاص را فراهم آورد. خرید از برخی ویژندهای محصولات زیستی[3]organic produce. […]

اسپن

هرساله مجرّبان و علاقه‌مندان حوزهٔ طراحی در فراهمایی بین‌المللی طراحی در اَسپِن کلرادو[1]International Design Conference in Aspen (IDCA), Colorado (1949-2006). دیدار می‌کنند؛ جایی که بین حدوداً سیصد شرکت‌کننده از سراسر دنیا گفت‌وگوهایی درزمینهٔ طراحی، معماری، هنر، علم و فناوری شکل می‌گیرد. هدف این فراهمایی رسیدن به درکی مشترک ــ در ابعاد جهانی ــ از دغدغه‌های […]