باوهاوس

باوهاوس[1]Bauhaus. (۱۹۱۹-۱۹۳۳) تأثیرگذارترین آموزشگاه هنری دورهٔ نوگرایی بود.[2]آموزشگاه ــ یا چنان‌که امروز مشهورتر است مدرسهٔ ــ باوهاوس دانش/هنرجویانی از محدودهٔ سنی ۱۷ تا ۴۰ سال داشت، … Continue reading گرایش‌های گوناگون پیش‌گام زمان خود را تحکیم و آن‌ها را به فلسفهٔ کارکردگرای زیبایی‌شناسانه‌ای تبدیل کرد که هنر و تولید را به‌هم می‌آمیخت. باوهاوس در ۱۹۱۹ توسط والتر […]