Photo by Mostafa Jamei, Unsplash.


ارزش‌افزوده

ارزشِ‌افزوده[1]added value. انگاره‌ای ضمنی از ارزش است ــ که از الزامات کارکردی یا کاربرد اصلی محصول، یا خدمتی برای رفعِ (←) نیاز، دامنی گسترده‌تر دارد. اطلاعاتی اساسی از فرهنگ، نگرش و ارزش‌های یک شرکت یا (←) ویژند توسط ارزش‌افزوده به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. بنابراین، بر ادراک و احساس ما نسبت به محصولات ویژندسازی‌شده تأثیر عمده‌ای دارد. به‌عنوان‌مثال، ارزش‌افزودهٔ یک خودروی اسپرت مجلل ممکن است موجبات پدید آمدن یک آن‌منِ[2]ego. مردانه یا موقعیت اجتماعی خاص را فراهم آورد. خرید از برخی ویژندهای محصولات زیستی[3]organic produce. ممکن است با ارزش‌افزودهٔ ترویج (←) پایداریِ زیست‌محیطی[4]environmental sustainability. یا حمایت از حقوق حیوانات همراه باشد. و خرید لباس از تولیدکنندگان پوشاکی که محصولاتشان در بیگارگاه‌ها[5]sweatshop. تولید نمی‌شود ارزش‌افزودهٔ حمایت از شیوه‌های تجارت منصفانه را داراست. جالب‌تر آنکه، ارزش‌افزودهٔ یک محصول می‌تواند بر ارزش‌های فردیِ مصرف‌کننده‌اش اثر بگذارد و دعوتگر او به مسئولیت‌پذیری بیشتر در قبال محیط‌زیست یا جامعه باشد (← اخلاقیات). ارزش‌افزوده، مضاف بر نقش ترویجی‌اش، مصرف‌کنندگان را به پیوند با ویژندها نیز تشویق می‌کند و بدین‌ترتیب در بازشناسی محصول و تصمیم‌گیری‌شان تأثیر عمیقی دارد. ازاین‌رو، مفهوم ارزش‌افزوده به‌ویژه در بازارهای زیاده‌اشباع‌شدهٔ امروز اهمیت فزاینده‌ای یافته است.


تبلیغات، ویژندسازی، ارزش.

مؤلف: کاترین اسپوا | Kathrin Spohr

مترجم و ویراستار: علیرضا راستین کیا

پانوشت‌ها

پانوشت‌ها
1 added value.
2 ego.
3 organic produce.
4 environmental sustainability.
5 sweatshop.