طرح کسب‌وکار

Picture of علیرضا راستین کیا

علیرضا راستین کیا

طراح، مترجم، ویراستار

Picture by Absolutvision, Unsplash.

این مطلب را هم‌رسانی کنید:

طرح کسب‌وکار[1]

business plan.
سندی راهبردی است که اهداف صاحبان کسب‌وکار مزبور و برنامهٔ دستیابی به آن اهداف را تبیین می‌کند. این سند شامل جزئیاتی درخصوص برنامهٔ ورود به بازار، برآوردهای مالی، (←) بازارپژوهی، منظور کسب‌وکار[2]منظور کسب‌وکار (business purpose) دلیلی است که شما شرکت یا مجموعهٔ خود را بنیان گذاشته‌اید: آن دلیل اصلی، که در … Continue reading و بیانیهٔ مأموریت[3]بیانیۀ مأموریت (mission statement) توصیفی کوتاه و رسا از فلسفهٔ وجودی و هدف اصلی مجموعه‌ای که چشم‌اندازی برای آن … Continue reading شرکت است.

به بیان ساده‌تر، طرح کسب‌وکار همچون نقشهٔ‌ راهی برای تبدیل ایده‌های کسب‌وکاری شما به واقعیت است؛ یک نقشهٔ راه که ۱. اهداف شما، یعنی آنچه می‌خواهید در این کسب‌وکار به‌دست آورید، ۲. راهبرد‌های شما، که چگونگی رسیدن به آن اهداف باشد، و ۳. معیار سنجش موفقیت مطلوبتان در آن قید شده است.

بخش‌های اساسی طرح کسب‌وکار عبارت‌اند از:

ـ  اهداف: قصد دارید کسب‌وکارتان را به کجا برسانید؟ در این بخش، چشم‌انداز غایی خود را در دستیابی به موفقیت تعریف می‌کنید.

ـ  راهبردها: برای رسیدن به آن اهداف چه گام‌هایی برمی‌دارید؟ در این بخش، اقدامات کلیدی و روش‌های رسیدن به اهدافتان را تبیین می‌کنید.

ـ  زمان‌بندی: انتظار دارید هر یک از گام‌هایی که درنظر گرفته‌اید در چه زمانی برداشته شود؟ در این بخش، یک جدول زمانی واقع‌بینانه برای اجرای راهبردها و دستیابی به اهداف خود تنظیم می‌کنید.

داشتن طرح کسب‌وکار برای شرکت‌های نوپا و جاافتاده، هردو، مفید و مهم است. برای نوآفرین‌ها،[4]نوآفرین (startup) شرکتی که تازه شروع به کار کرده است و در نخستین مرحلۀ فعالیت نوآورانۀ خود قرار دارد را گویند. ــ … Continue reading که به‌دنبال تأمین مالی‌اند، یک طرح کسب‌وکار می‌تواند برای جذب نظر و رضایت وام‌دهندگان و سرمایه‌گذاران بالقوه حیاتی باشد. شرکت‌های باسابقه، که می‌خواهند در مسیر خود باقی بمانند، نیز می‌توانند از طرح کسب‌وکار برای متمرکز ماندن بر اهدافشان و فاصله نگرفتن از آن اهداف بهره ببرند. بنابراین، حتی اگر کسب‌وکاری به‌دنبال جذب سرمایهٔ بیشتر نباشد، یک طرح کسب‌وکار می‌تواند به تمرکزش بر اهداف تعیین‌شده کمک کند. مقاله‌ای از مجلهٔ کسب‌وکار هاروارد[5]

Harvard Business Review, www.hbr.org.
در سال ۲۰۱۷ گزارش داده است: «کارآفرینانی که رسماً به مکتوب ساختن برنامه‌هایی برای کسب‌وکارشان می‌پردازند ۱۶ درصد بیشتر از کارآفرینان مشابه خود، که بدون چنین برنامه‌ریزی‌ای کارهایشان را پیش می‌برند، به موفقیت دست می‌یابند.»

‌به‌طور خلاصه، یک طرح کسب‌وکار نقشهٔ راهی است که یک شرکت را ــ از مرحلهٔ راه‌اندازی، تا تثبیت و درنهایتْ رشد کسب‌وکار ــ راهنمایی می‌کند.

مآخذ:

  • Beltis, AJ. “What is a Business Plan? Definition, Tips, and Templates.” HubSpot Blog. Last modified June 07, 2023.
  • Forester, Drake. “Writing Your Business Purpose (And Why It Matters).” Score. Last modified October 12, 2023. www.score.org/resource/blog-post/writing-your-business-purpose-and-why-it-matters.
  • Hayes, Adam. “Business Plan: What It Is, What’s Included, and How to Write One.” Investopedia. Last modified January 25, 2024.
  • Murphy, Rosalie. “Business Plan: What it Is, How to Write One.” NerdWallet. Last modified March 4, 2024.
  • OxfordDictionaries. “Business Plan.” Accessed April 21, 2024. www.OxfordDictionaries.com.

مؤلف و ویراستار: علیرضا راستین کیا | Alireza Rastin Kia

پانوشت‌ها

پانوشت‌ها
1

business plan.

2

منظور کسب‌وکار (business purpose) دلیلی است که شما شرکت یا مجموعهٔ خود را بنیان گذاشته‌اید: آن دلیل اصلی، که در یکی‌دو جمله قابل‌اظهار است. ــ اسکور.

3

بیانیۀ مأموریت (mission statement) توصیفی کوتاه و رسا از فلسفهٔ وجودی و هدف اصلی مجموعه‌ای که چشم‌اندازی برای آن تدوین شده است. ــ واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

4

نوآفرین (startup) شرکتی که تازه شروع به کار کرده است و در نخستین مرحلۀ فعالیت نوآورانۀ خود قرار دارد را گویند. ــ واژه‌های مصوب فرهنگستان.

5

Harvard Business Review, www.hbr.org.

شاید این مطالب هم برای شما جالب باشد

جستجو