صوت‌شناسی

صوت‌شناسی[1]acoustics ← طراحی صداsound design — مؤلف: مایکل ارلهوف | Michael Erlhoff مترجم و ویراستار: علیرضا راستین کیا پانوشت‌ها[+] پانوشت‌ها ↑1 acoustics ↑2 sound design