جستجو

فرهنگ‌نامهٔ طراحی

هدف این فرهنگ‌نامه تدارک و تدوین یک مرجع معتبر از تخصص طراحی به زبان فارسی است. مدخل‌ها و عمدهٔ مطالب فرهنگ‌نامهٔ زاین در انطباق با یکی از فرهنگ‌نامه‌های موثق و روزآمد طراحی شکل گرفته است؛ اما، مانند هر فرهنگ‌نامهٔ زنده و پویایی، تکمیل و به‌روزرسانی مستند آن یک فرآیند مداوم و جمعی است. در این راستا، از هرگونه یاری و همکاری مقدور شما صمیمانه استقبال می‌کنیم.

Persian translation of Design Dictionary Perspectives on Design Terminology

حمایت از پروژه دیزاین دیکشنری به زبان فارسی

به جمع حامیان این پروژه بپیوندید

«حامی باش» یک روش جدید جذب حمایت‌ مالی مستمر است.
در این روش، نیازی به تعریف یک پویش نیست و محدودیت زمان و مبلغ نیز وجود ندارد.
شما می‌توانید، برای تداوم فعالیت‌هایی که ارزشمندشان یافته‌اید، از این طریق یار و حامی‌مان باشید.