دربارهٔ طراحی و مسئولیت اخلاقی طراح

مصطفی ملکیان، فیلسوفِ اخلاقعنی زندگی‌ای که دیگر در آن تکاپو و ناآرامی‌ها و بی‌قراری‌ها و از خود ناخشنود بودن‌ها وجود ندارد. حکمت نظری به هنگامی اطلاقاخلاقی اینکه آن چیز را ــ از طریق دگرگون‌سازی‌تان ــ زیباتر از آنی که هست بکنید، آن‌وقت با حکمت تولیدی سروکار دارید. امروزه ما به‌جای اینکهاخلاقه شناخت برای آنکه آنچه […]