طراحی صنعتی در ایران از سال ۱۳۴۸ شمسی و از دانشگاه تهران به جامعهٔ ایرانی معرفی شده است. از آن زمان تا به امروز، بیش از نیم قرن می‌گذرد و حالا در آغاز دههٔ ششم، فرصتی است تا نگاهی بیندازیم به تأسیس این رشته و همین‌طور مسیری که در سال‌های طلایی اقتصاد ایران طی کرده است ــ البته با نیم‌نگاهی به سال‌های پس از انقلاب و امروز.

این مرور با یادی از وازگن میناسیان (فیلیپو) همراه خواهد بود. میناسیان، تا جایی که می‌دانیم، نخستین طراح ایرانی است در صنعت ایرانی. صنعتی که تولیدِ انبوه جزو ماهیت آن است و طراحی که خلق و اندیشه و نوآوری را در دوران معاصر به ذهن متبادر می‌کند. این نخستین ویژه‌برنامهٔ زاین است، با حضور مصطفی میرفندرسکی و صمد خطیبی: دوستان عزیزی که دغدغهٔ گذشته و آیندهٔ این رشته را در این سرزمین داشته‌اند و بهانه‌ای است تا نگاهی به گذشته بیندازیم و چراغ راه آینده را پیش پای خود بگیریم.

لینک ثبت‌نام:

https://evand.com/events/eternal-sunshine-of-the-designer-mind