مقاله ها

design thinking
نگین یشمی

کارآموزی مبتنی بر تفکر طراحی

این پژوهش حاصل یک فعالیت گروهی با موضوع استفاده از تفکر طراحید به تیم است. مقالهٔ این پژوهش به زبان انگلیسی نوشته شده و عنوان

ادامه »
design research
بیژن آریانا

طراحی برای ایران

مقالهٔ ضمیمه جستاری دربارهٔ راهکارهای طراحیاناست، که در نشریهٔ دستاورد منتشر شده است. نظریات ارائه‌شده در این جستار بر مبنای تعاریفی مشخص از دو واژهٔ

ادامه »