صوت‌شناسی

صوت‌شناسی[1]acoustics. ← طراحی صداplugin_tooltip_text_7831_2_2″ class=”footnote_tooltip”>sound design. — مؤلف: مایکل ارلهوف | Michael Erlhoff مترجم و ویراستار: علیرضا راستین کیا پانوشت‌ها[+] پانوشت‌ها ↑1 acoustics. ↑2 sound design.