طراحی

خوانندهٔ گرامی، باآنکه شاید از این جمله ناامید شوید، لازم است بدانید که ارائهٔ یک تعریف واحد و موثق از اصطلاح اصلی این فرهنگ‌نامه ــ طراحی ــ ناممکن است. سرآغاز تاریخی طراحی مبهم است و ماهیت آن ــ یعنی چیستی و نیستی‌اش ــ موضوع مباحثات متنوع و مداومی است، که نشانه‌هایش را میان دیدگاه‌های ارائه‌شده […]

طراحی ارتباطات

طراحی ارارتباطاتگاشتاری،[2] graphic design. ارتباط تصویری.[3] visual communication. ‌ — مؤلف: میشائیل ارلهوف | Michael Erlhoff مترجم و ویراستار: علیرضا راستین کیا پانوشت‌ها[+] پانوشت‌ها ↑1 communication design ↑2 graphic design. ↑3 visual communication.

طراحی پخش

مراد از «طراحی پخش»[1] broadcast design. (←) طراحی صوتی‌ـ‌تصویرییشگرهاست. این اصطلاح ارتباط نزدیکی با صنعت تلویزیون دارد، اما منحصر به آن نیست. طراحان پخش مهارت‌های گوناگونی دارند و از آن‌ها انتظار می‌رود در کار خود از فنون و هنرهای نگاشتاری، (←) جلوه‌های تصویری، (←) «لایو اکشن» و (←) پویانماییعهده دارند. طراحی عنوان‌بندی[3]عنوان‌بندی (title […]

طراحی خودرو

طراحی خودرو،[1] automobile design. که زمانی کار سبک‌پردازان و مهندسان پراستعداد بود، امروزه رشته‌ای است که اغلب به پیچیدگیrence_8833_5(‘footnote_plugin_reference_8833_5_4’);” >طراحی خودروpress=”footnote_moveToReference_8833_5(‘footnote_plugin_reference_8833_5_7’);” >[7]↑13 feasibility test. ↑14 operational prototype. ↑15 the motorized chassis and the rolling chassis. ↑16 illustrators. ↑17 artistic color drawings. ↑18 figurini. ↑19 Fleetwood (United States), Farina (Italy), Erdmann & Rossi (Germany), Saoutchik (France), […]

طراحی سواری

طراحی سواریlugin_tooltip_text_9548_6_1″ class=”footnote_tooltip”> car design. ← طراحی خودرو#8212; مؤلف: میشائیل ارلهوف | Michael Erlhoff مترجم و ویراستار: علیرضا راستین کیا پانوشت‌ها[+] پانوشت‌ها ↑1 car design. ↑2 automobile design.

طراحی شخصیت

اصطلاح «طراحی شخصیت»[1] character design. عمدتاً درزمینهٔ پویانمایی‌ها، کمیک‌ها و بازی‌ها ‌کاربرد دارد: طراحی شخصیت‌های داستانی‌ای که مخاطب قرار است با آن‌ها همسان‌انگاری[2] identification. کند. فرایند این طراحی، علاوه‌بر تعیین چهره و اندام، ممکن است شامل طرز سخن گفتن، زبان بدن، رفتار و سایر خصوصیات ظاهری شخصیت هم باشد. در این زمینه، طراحی جامع‌الاطراف شخصیت‌ها بخش […]

طراحی صدا

دیرزمانی است که صدا یکی از عناصر مهم در خلق و دریافت طراحی به‌حساب می‌آید. این اهمیت نه‌تنها به جلوه‌های صوتی و موسیقی فیلم‌ها، تلویزیون و طراحی وب ربط پیدا می‌کند، که مصداق چه‌بسا بارزتر آن را می‌توان در طراحیِ فضاهای عمومی، سامانه‌ها، ویژندها، خدمات، و مصنوعات مصرفی‌مان جست. ‌ سالیان سال، هم طراحان و […]

طراحی صوتی‌ـ‌تصویری

طراحی صوتی‌ـ‌تصویری،[1] audiovisual design. که آن را در متون دیگر به نام‌های (←) طراحی زمان‌محور یا طراحی حرکت[2] time-based design or motion design. هم می‌خوانند، (←) رشته‌ای نسبتاً جدید است که صدا را با تصاویرِ متحرک تلفیق می‌کند. در نگاه کلی، کار طراحی صوتی‌ـ‌تصویریویژندسازی[4] typography, illustration, sound design, and branding. بهره […]

طراحی گروهی

تا همین اواخر، طراحی اغلب فعالیتی عمدتاً فردی پنداشته می‌شد و از طراح ــ که در (←) پیشهٔ خود آموزش دیده بود ــ انتظار می‌رفت مسئلهٔ طراحی را کمابیش به‌تنهایی شناسایی، چهارچوب‌بندی و حل کند. بااین‌حال، در قرن بیست‌ویکم، این درک از (←) فرآیند طراحی رفته‌رفته کنار گذاشته شده است. کار طراحان امروزه معمولاً گروهی […]

طراحی گمنام

در نگاه اول، «گمنام»[1] anonymous. نمود ناپسندی دارد: نامعلوم، ناشناخته، و درنتیجه فاقد عاطفه و ارتباط با هیچ فرد مشخص. اما در بستر روندهای زیاده‌باب‌شدهٔ معاصرِ طراحی، ازقرارمعلوم خصوصیت به‌ظاهر خاکستریِ شهرت ‹گمنام› مطلوبیت یافته است. ‌ ابتدا می‌بایست گفت که تب طراحیْ آهسته‌آهسته تقریباً تمامی کنش‌وری‌هایی را که حتی ربط دورادوری با (←) گشتالتون[2] […]