طراحی صدا

دیرزمانی است که صدا یکی از عناصر مهم در خلق و دریافت طراحی به‌حساب می‌آید. این اهمیت نه‌تنها به جلوه‌های صوتی و موسیقی فیلم‌ها، تلویزیون و طراحی وب ربط پیدا می‌کند، که مصداق چه‌بسا بارزتر آن را می‌توان در طراحیِ فضاهای عمومی، سامانه‌ها، ویژندها، خدمات، و مصنوعات مصرفی‌مان جست. سالیان سال، هم طراحان و هم […]

طراحی صنعتی

هدف طراحی صنعتیه­ی بشر تولید می شوند. به عنوان زمینه ای از کار عملی، ویژگی­های بنیادی طراحی صنعتیل وسیع و تاحدی نامرتبط تعریف شده اند، این ویژگی ها اغلب با زمینه های دیگری طراحی صنعتینند که با تولید محصولات خاصی مانند اتومبیل، وسایل الکترونیک یا مبلمان ارتباط دارد. (←) طراحی محصول نیز به […]

طراحی گمنام

در نگاه اول، «گمنام»[1]anonymous نمود ناپسندی دارد: نامعلوم، ناشناخته، و درنتیجه فاقد عاطفه و ارتباط با هیچ فرد مشخص. اما در بستر روندهای زیاده‌باب‌شدهٔ معاصرِ طراحی، ازقرارمعلوم خصوصیت به‌ظاهر خاکستریِ شهرت ‹گمنام› مطلوبیت یافته است. ابتدا می‌بایست گفت که تب طراحیْ آهسته‌آهسته تقریباً تمامی کنش‌وری‌هایی را که حتی ربط دورادوری با (←) گشتالتون[2]Gestaltung دارند گرفته […]

طراحی معمارانه

سابقهٔ درهم‌پیچیدگی معماری و طراحی ــ عمدتاً داخلی، روشنایی و لوازم خانگی ــ[1]the design of interiors, lighting, and housewares تاریخچهٔ جالبی دارد. با مدنظر داشتن آنکه معماری از قدیم‌الایام رشته‌ای بسیار مرتبط، اما متفاوت از طراحی به‌حساب می‌آمده، این مدخل در خصوص معمارانی است که فعالیتشان بیشتر در حوزهٔ طراحی است، نه خود معماری. چرایی آنکه […]