طراحی پخش

مراد از «طراحی پخش»[1]broadcast design. (←) طراحی صوتی‌ـ‌تصویریمایشگرهاست. این اصطلاح ارتباط نزدیکی با صنعت تلویزیون دارد، اما منحصر به آن نیست. طراحان پخش مهارت‌های گوناگونی دارند و از آن‌ها انتظار می‌رود در کار خود از فنون و هنرهای نگاشتاری، (←) جلوه‌های تصویری، «لایو اکشن» و (←) پویانمایی[2] graphics, visual effects, live action, and […]

طراحی خودرو

طراحی خودرو،[1]automobile design. که زمانی کار سبک‌پردازان و مهندسان پراستعداد بود، امروزه رشته‌ای است که اغلب به پیچیدگی آن بهای چندانی داده نمی‌شود. طراحی خودرو’);” onkeypress=”footnote_moveToReference_8833_3(‘footnote_plugin_reference_8833_3_4’);” >[4]

طراحی صدا

دیرزمانی است که صدا یکی از عناصر مهم در خلق و دریافت طراحی به‌حساب می‌آید. این اهمیت نه‌تنها به جلوه‌های صوتی و موسیقی فیلم‌ها، تلویزیون و طراحی وب ربط پیدا می‌کند، که مصداق چه‌بسا بارزتر آن را می‌توان در طراحیِ فضاهای عمومی، سامانه‌ها، ویژندها، خدمات، و مصنوعات مصرفی‌مان جست. ‌ سالیان سال، هم طراحان و […]

طراحی صوتی‌ـ‌تصویری

طراحی صوتی‌ـ‌تصویری،[1]audiovisual design. که در متون دیگر آن را به نام‌های (←) طراحی زمان‌محور یا طراحی حرکت[2]time-based design or motion design. هم می‌خوانند، (←) رشته‌ای نسبتاً جدید است که صدا را با تصاویرِ متحرک تلفیق می‌کند. در نگاه کلی، کار طراحی صوتی‌ـ‌تصویریlossary/sounddesign/”>طراحی صدا، و (←) ویژندسازی[4]typography, illustration, sound design, and branding. بهره می‌گیرد. ‌ باوجودآنکه […]

طراحی گمنام

در نگاه اول، «گمنام»[1]anonymous. نمود ناپسندی دارد: نامعلوم، ناشناخته، و درنتیجه فاقد عاطفه و ارتباط با هیچ فرد مشخص. اما در بستر روندهای زیاده‌باب‌شدهٔ معاصرِ طراحی، ازقرارمعلوم خصوصیت به‌ظاهر خاکستریِ شهرت ‹گمنام› مطلوبیت یافته است. ابتدا می‌بایست گفت که تب طراحیْ آهسته‌آهسته تقریباً تمامی کنش‌وری‌هایی را که حتی ربط دورادوری با (←) گشتالتون[2]Gestaltung. دارند گرفته […]

طراحی مؤلف

طراح مؤلف[1]auteur design. ــ که گاهی با عنوان «طراح امضادار»[2]signature designer. نیز شناخته می‌شود ــ را می‌توان همانند فیلم‌ساز مؤلف دانست، زیرا هردو دیدگاه منحصربه‌فردی دارند که پیرو همان‌اند. هردو معمولاً نه گماشتهٔ کسی هستند و نه خود را ملزم به پاسخ‌گویی می‌بینند. طراحان مؤلف ازآن‌رو که خود مسئول تدوین تفهیم‌نامه‌ها[3]briefs. و تأمین بودجهٔ پروژه‌ها […]

طراحی معمارانه

سابقهٔ درهم‌پیچیدگی معماری و طراحی ــ عمدتاً داخلی، روشنایی و لوازم خانگی ــ[1]the design of interiors, lighting, and housewares. تاریخچهٔ جالبی دارد. با مدنظر داشتن آنکه معماری از قدیم‌الایام رشته‌ای بسیار مرتبط اما متفاوت از طراحی به‌حساب می‌آمده، این مدخل در خصوص معمارانی است که فعالیتشان بیشتر در حوزهٔ طراحی است، نه خود معماری. چرایی […]