راهکارهایی برای طراحی جمعی

در روزگاری که ابَرمشکلات متعددی ما را احاطه کرده‌اند و خبرهای بد یکی بعد از دیگری از راه می‌رسند چه باید کرد؟ در شبکه‌های اجتماعی موجی از ناامیدی، نفرت و در بهترین حالتْ طنزهای تلخ دیده می‌شود. رسانه‌ها هم، صرف‌نظر از گرایش سیاسی و منبع مالی‌شان، مشغول پخش اطلاعات جانب‌دارانه، ناقص و نادرست هستند. می‌توان […]

دربارهٔ طراحی و مسئولیت اخلاقی طراح

مصطفی ملکیان، فیلسوفِ اخلاقعنی زندگی‌ای که دیگر در آن تکاپو و ناآرامی‌ها و بی‌قراری‌ها و از خود ناخشنود بودن‌ها وجود ندارد. حکمت نظری به هنگامی اطلاقاخلاقی اینکه آن چیز را ــ از طریق دگرگون‌سازی‌تان ــ زیباتر از آنی که هست بکنید، آن‌وقت با حکمت تولیدی سروکار دارید. امروزه ما به‌جای اینکهاخلاقه شناخت برای آنکه آنچه […]