طراحی در مقابل مهندسی: هم‌سویی در هدف، تمایز در رفتار

این چهارمین جستار از مجموعهٔ طراحی‌شناسی است.[1]طراحی‌شناسی (designology) پروژه‌ای است که به تبیین مفهوم طراحی، حیطه‌های شمول و عدم شمول آن، رفع شبهات لفظی و فنی، … Continue reading   در آغاز، لازم است تعریف کوتاهی از این دو حوزه ــ ناظر به یکدیگر ــ داشته باشیم. مهندسیْ تلفیقی از اصول علمی و ریاضی برای دستیابی […]

طراحی در مقابل رسامی: افتراقی آشکار، از منظر امروزی

این سومین جستار از مجموعهٔ طراحی‌شناسی است.[1]طراحی‌شناسی (designology) پروژه‌ای است که به تبیین مفهوم طراحی، حیطه‌های شمول و عدم شمول آن، رفع شبهات لفظی و فنی، … Continue reading   طرّاحی و رسّامی دو اصطلاح آشنا در عرصهٔ خلاقیت‌اند، که اغلب باهم اشتباه گرفته می‌شوند. هردو در حوزه‌هایی نظیر هنر، معماری و مهندسی، کاربرد دارند و […]

طراحی در مقابل هنر: غایت، تمایز و هم‌پوشانی

این دومین جستار از مجموعهٔ طراحی‌شناسی است.[1]طراحی‌شناسی (designology) پروژه‌ای است که به تبیین مفهوم طراحی، حیطه‌های شمول و عدم شمول آن، رفع شبهات لفظی و فنی، … Continue reading   آیا طراحی و هنر از یک قماش‌اند؛ با یکدیگر هم‌خانواده‌اند؛ یا تفاوت جدی و بنیادینی دارند؟ شاید بد نباشد اگر سخن را با نمونه‌هایی از طراحی […]

<strong>چرا تلقی ما از طراحی شاید نیاز به تغییر داشته باشد؟</strong>

آنگاه که معنای فعلی‌اش را وامی‌کاویم، احتمالاً به این نتیجه می‌رسیم که شایسته ــ و بایسته ــ است در کاربرد این واژه بازنگری‌ای داشته باشیم. نیکلاس دی‌مانشا[1]جستار حاضر در ۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۳ از نیکلاس دیمانشا، مدرس و مدیرگروه دانشکدهٔ معماری در دانشگاه ام‌آی‌تی، منتشر … Continue reading ‌ آنچه امروز از واژهٔ «دیزاین» می‌شناسیم ریشه در […]