روکش کردن

روند فزایندهٔ تقاضا و انتظارات، برای بهبود عملکرد و ظاهر آنچه عرضه می‌شود، موجب پدید آمدن روکش محصولات شد: سطح یا لایهٔ طراحی‌شدهٔ ویژه‌ای که به یک عنصر مهم در فرآیند طراحینه‌ای می‌افزاید (← زیبایی‌شناسی‌ها در درجهٔ اول به‌قصد عایق‌کاری یا محافظت در قبال تأثیرات محیطی مانند گرما، خوردگی یا فشار مکانیکی استفاده می‌شوند. […]