روکش کردن

روند فزایندهٔ تقاضا و انتظارات، برای بهبود عملکرد و ظاهر آنچه عرضه می‌شود، موجب پدید آمدن روکش محصولات شد: سطح یا لایهٔ طراحی‌شدهٔ ویژه‌ای که به یک عنصر مهم در فرآیند طراحی و تولید بدل شده است. روکش کردن به محصولات مختلف، از خودرو گرفته تا فراورده‌های دارویی، ارزش کارکردی و یا زیبایی‌شناسانه‌ای می‌افزاید (← […]