زیبایی

جالب است بدانید که صفت «زیبا» ــ و همچنین متضادش «زشت» ــ در بحث‌های مربوط به طراحی008_2_1″ class=”footnote_tooltip”> آرایه‌گری (decoration) هنر تزیین مکان یا اشیاء است. ــ واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی. برحذر مانده‌ است. ‌‌ مسلماً بخشی از آنچه می‌بایست دربارهٔ زیبایی مرتبط با طراحیگرفته و نوشته شود قبلاً ذیل […]

زیبایی‌شناسی

واژهٔ «استتیک»[1] aesthetics. که برابرگزیده‌اش «زیبایی‌شناسی» است، زمانی که درزمینهٔ طراحیاظ معناشناختی (← معناشناسی) ضرورت یافت. امروزه زیبایی‌شناسی‌های متعزیبایی‌شناسیود براطراحییت حسیِ خاص و آنچه در پیوند با نظام (←) نمادهای آن شیء نمایان می‌شود. «تمایز زیبایی‌شناختی» به ویژگی‌های خاصی از شیء دلالت دارد که واجد خصلت زیبایی‌شناسانه‌اند. کسانی هم بر این باورند که […]

زیستارشناسی

‹زیستارشناسی›[1] bionics. رشته‌ای است که به تجزیه‌وتحلیل اصول و ساختارهای زیستی می‌پردازد تا از این دانش در ایجاد ساختارهای مهندسی استفاده کند. ‌ به‌لحاظ ریشه‌شناسی، واژهٔ «بیونیک»، که «زیستارشناسی» برابرگزیدهٔ آن است، از هم‌نشینی دو واژهٔ «بیو» و «اونیک» ــ مثل بیولوژی و الکترونیک ــ ساخته شده است.[2] the word “bionics” stems from the confluence […]