زیبایی

جالب است بدانید که صفت «زیبا» ــ و همچنین متضادش «زشت» ــ در مباحث طراحی بسیار به‌کار می‌رود، حال‌آنکه در متون حرفه‌ای و دانشگاهی کمتر استفاده می‌شود. پیداست، امتناع یادشده به پروای آن است که کاربرد این اصطلاح موجب تنزل امر طراحی تا سطح آرایه‌گری[1] آرایه‌گری (decoration) هنر تزیین مکان یا اشیاء است. ــ واژه‌های […]

زیبایی‌شناسی

واژهٔ «استتیک»[1]aesthetics. که برابرگزیده‌اش «زیبایی‌شناسی» است، زمانی که درزمینهٔ طراحی به‌کار می‌رود، معمولاً مترادف «زیبایی» یا «سبک‌پردازی» است. اگر قرار بود یک زیبایی‌شناسیایی‌شناسی در زمینه‌های متعدد با مفاهیم و مضامین متفاوتی ظاهر می‌شود. حتی کثرت و دامنهٔ شمول معانی این کلمه موضوع بحث‌های مفصل است. اکنون بدیهی‌ترین مشخصهٔ زیبایی‌شناسیه دیگر هیچ‌چیز در […]

زیستارشناسی

‹زیستارشناسی›[1]bionics. رشته‌ای است که به تجزیه‌وتحلیل اصول و نظام‌های زیستی می‌پردازد تا از این دانش در ایجاد نظام‌های مهندسی استفاده کند. ‌ به‌لحاظ ریشه‌شناسی، واژهٔ «بیونیک»، که «زیستارشناسی» برابرگزیدهٔ آن است، از هم‌نشینی دو واژهٔ «بیو» و «اونیک» ــ مثل بیولوژی و الکترونیک ــ ساخته شده است.[2] the word “bionics” stems from the confluence of […]