عملیات رایانه‌ای

عملیات رایانه‌ای: طراحی” >[2] Sketchpطراحیlugin_tooltip_9469_2_4″ class=”footnote_plugin_tooltip_text”>[4] Ivan Edward Sutherland (born 1938). آن را داخل مؤسسهٔ فناوری ماساچوست[5] Massachusetts Institute of Technology (MIT). در ۱۹۶۳ ساخت ــ پا گرفت. از آن زمان تاکنون، ابزارهای رایانه‌ای برای تحقق ایده‌های طراحان، مهندسان، معماران و دیگر سازندگان امکانات جدیدتر، سریع‌تر و دقیق‌تری عرضه داشته‌اند؛ ابزارهایی که به‌سرعت در حال […]