عملیات رایانه‌ای

Picture of علیرضا راستین کیا

علیرضا راستین کیا

طراح، مترجم، ویراستار

Photo by Vishnu Mohanan, Unsplash.

این مطلب را هم‌رسانی کنید:

عملیات رایانه‌ای: طراحی رایانه‌ای/ ساخت رایانه‌ای/ ساخت تمام‌رایانه‌ای/ کنترل عددی رایانه‌ای.

طراحی رایانه‌ای[1]

computer-aided design (CAD).
در اواخر سال‌های ۱۹۵۰ و اوایل سال‌های ۱۹۶۰ با توسعهٔ چندین نرم‌افزار رایانه‌ای ازجمله اسکِچ‌پد[2]

Sketchpad (releaed 1963).
ــ نرم‌افزار نگاشتاری[3]

graphic.
ساده‌ای که ایوان ساترلند[4]

Ivan Edward Sutherland (born 1938).
آن را داخل مؤسسهٔ فناوری ماساچوست[5]

Massachusetts Institute of Technology (MIT).
در ۱۹۶۳ ساخت ــ پا گرفت. از آن زمان تاکنون، ابزارهای رایانه‌ای برای تحقق ایده‌های طراحان، مهندسان، معماران و دیگر سازندگان امکانات جدیدتر، سریع‌تر و دقیق‌تری عرضه داشته‌اند؛ ابزارهایی که به‌سرعت در حال پیشرفت و تکامل‌اند. تغییر ابزار طراحی از روش‌های سنتی ترسیم و ساخت مدل دستی به فرایند رقمی‌سازی[6]

digitalization.
با استفاده از دستگاه تراش سی‌ان‌سی (کنترل عددی رایانه‌ای)[7]

computer numerical control (CNC).
تأثیر بارزی بر فرایند طراحی و محصولات آن داشته است. این فرایندها واجد معایب و مزایای نوینی هستند. از یک طرف، رقمی‌سازیِ فرایندهای (←) توسعهٔ محصول به خلق طرح‌هایی منجر شده است که برای هر مرحله از توسعه کم‌وبیش اتکای تامی به رایانه‌ها دارند و درنتیجه تجربیات لمسیِ (← لامسه‌شناسی) مهم در مرحلهٔ خلق شیء مغفول می‌ماند. در این موارد، اغلب ← آزمایش عملکرد محصول تا واپسین مراحل تولید میسر نیست. از سوی دیگر، کسب مهارت در کاربرد نرم‌افزار‌ها می‌تواند از اتلاف وقت و منابع جلوگیری کند و اِعمال تغییرات و اصلاحات را سهل و سریع‌تر کند. همچنین یکپارچه شدن مراحل کار می‌تواند اثر مستقیمی بر گسترش مسئولیت‌های طراح داشته باشد.‌

مدلی که در سامانهٔ طراحیِ رایانه‌ای ساخته شده را می‌توان به داده‌های تولید برای ماشین‌هایی که از نرم‌افزار ساخت رایانه‌ای[8]

computer-aided manufacturing (CAM).
استفاده می‌کنند تبدیل کرد. شیوهٔ تبدیل داده‌ها به روش مقتضی ساخت و محصول نهایی بستگی دارد. علاوه‌بر ‹کنترل عددی رایانه‌ای›، سایر روش‌های تولید عبارت‌اند از: سنگ‌چاپ سه‌بعدی،[9]

stereo lithography.
تف‌جوشی گزینشی لیزر،[10]

selective laser sintering (SLS).
فناوری ساخت رشته‌های مذاب،[11]

ساخت رشته‌های مذاب (fused filament fabrication: FFF) بیشتر با نام تجاری (fused deposition modeling: FDM) شناخته می‌شود.
تولید شیء لایه‌ای[12]

laminated object modeling.
و چاپ سه‌بعدی.[13]

3D printing.
این شیوه‌های (←) پیش‌نمون‌سازی سریع نه‌تنها متضمن سرعت تولیدند، بلکه ازنظر اقتصادی جایگزین مناسبی برای تولید انبوه یا ایجاد اقلام پیچیدهٔ خاص‌اند.

شرکت‌ها، علاوه بر تولید (←) پیش‌نمون‌ها و (←) مدل‌ها، از رایانه برای مقاصد متنوعی ازجمله کنترل کیفیت رایانه‌ای،[14]

computer-aided quality control (CAQ).
برنامه‌ریزی رایانه‌ای[15]

computer-aided planning (CAP).
و هزینه‌یابی کار[16]

job costing.
بهره می‌گیرند. درنهایت، تمامی فرایندها و دادگان‌های[17]دادگان (database) مجموعه‌ای از داده‌های ذخیره‌شدۀ تحت نظارت یک مدیریت متمرکز که معمولاً مورداستفادۀ چندین … Continue reading رایانه‌ای صنعتی زیرگروه «ساخت تمام‌رایانه‌ای»[18]

computer-integrated manufacturing (CIM).
محسوب می‌شوند.

‌‌‌

مؤلف: دِرک پورتِن | Dirk Porten

مترجم و ویراستار: علیرضا راستین کیا

پانوشت‌ها

پانوشت‌ها
1

computer-aided design (CAD).

2

Sketchpad (releaed 1963).

3

graphic.

4

Ivan Edward Sutherland (born 1938).

5

Massachusetts Institute of Technology (MIT).

6

digitalization.

7

computer numerical control (CNC).

8

computer-aided manufacturing (CAM).

9

stereo lithography.

10

selective laser sintering (SLS).

11

ساخت رشته‌های مذاب (fused filament fabrication: FFF) بیشتر با نام تجاری (fused deposition modeling: FDM) شناخته می‌شود.

12

laminated object modeling.

13

3D printing.

14

computer-aided quality control (CAQ).

15

computer-aided planning (CAP).

16

job costing.

17

دادگان (database) مجموعه‌ای از داده‌های ذخیره‌شدۀ تحت نظارت یک مدیریت متمرکز که معمولاً مورداستفادۀ چندین کاربر به‌طور هم‌زمان و اشتراکی باشد. ــ واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

18

computer-integrated manufacturing (CIM).

شاید این مطالب هم برای شما جالب باشد

جستجو