لایو اکشن

لایو اکشن[1] live action. شیوه‌ای در فیلم‌پردازی و ویدئو‌سازی سینمایی است که در آن، به‌جای (←) پویانماییر رایانه‌ای،[2]تصویر رایانه‌ای (CGI: computer-generated image) تصویری است که با رایانه تولید می‌شود و معمولاً به‌عنوان جلوۀ ویژه به‌کار … Continue reading از بازیگران واقعی استفاده می‌شود. ‌ این اصطلاح اغلب در تقابل با فیلم‌های پویانماییکه ضبط و پردازش […]