آئرودینامیک

Picture of علیرضا راستین کیا

علیرضا راستین کیا

طراح، مترجم، ویراستار

Photo by Wilmy van Ulft, Unsplash.

این مطلب را هم‌رسانی کنید:

آئرودینامیک[1]

aerodynamics.
رفتار برهم‌کنش هوا با یک جسم جامد را، معمولاً از طریق پژوهش‌های تجربی قرن بیستم، به‌منظور مطالعهٔ راه‌های افزایش نیروی برآر هواپیما[2]

aircraft lift force.
و ایجاد منحنی‌ترین فرم‌ها،[3]

the most streamlined forms.
تحلیل و مستند می‌کند.

در ۱۹۲۵، پل یارای[4]

Paul Jaray (Hungarian: Pál Járay) (1889–1974)
با طراحی‌های موسوم به نزدیک‌به‌زمین، که ملهم از شکل قطرهٔ آب بود و در آن زمان ایدئال‌ترین فرم منحنی طبیعی به‌حساب می‌آمد، به نقطهٔ عطفی در صنعت خودروسازی دست یافت. این دست‌یافته‌های اولیه در آئرودینامیک خودرو بعداً توسط طراحانی همچون وونیبالد کام،[5]

Wunibald Kamm (1893–1966).
که نشان داد شکل قطره‌ای آب در کاهش مقاومت باد (←) طراحی خودرو تقریباً بی‌اثر است، تصحیح شد.

کاشف به‌عمل آمد که سبک (←)طراحی منحنی‌ساز آمریکایی تا آن زمان بیشتر به (←) روند‌های شبه‌آئرودینامیک گراییده است، تا آنکه در پی کاهش واقعی اصطکاک باشد. بنابراین، با پا به میدان گذاشتن طراحی‌های عجیب و غریب «موشک» در سال‌‌های ۱۹۵۰، رفته‌رفته آن سبک کنار گذاشته شد. در مقابل، در دوران پس از جنگ، لوئیجی کولانی[6]

Luigi Colani (born 1928).
اولین وسایل نقلیه و هواپیماها را، براساس اصل آئرودینامیکی ملهم از (←) زیستارشناسی،[7]

bionics.
طراحی کرد.

کوشش دیگری برای ایجاد یک فرم منحنی ایدئال، در اواخر سال‌های ۱۹۶۰، منجر به کشف «فرم ‹v‌›شکل» شد، که تا امروز همچنان بهترین فرم آئرودینامیکی محسوب می‌شود.

مؤلف: پائولو تُمینِلی | Paolo Tumminelli

مترجم و ویراستار: علیرضا راستین کیا

پانوشت‌ها

پانوشت‌ها
1

aerodynamics.

2

aircraft lift force.

3

the most streamlined forms.

4

Paul Jaray (Hungarian: Pál Járay) (1889–1974)

5

Wunibald Kamm (1893–1966).

6

Luigi Colani (born 1928).

7

bionics.

شاید این مطالب هم برای شما جالب باشد

جستجو