پیش‌نمون‌سازی

Picture of علیرضا راستین کیا

علیرضا راستین کیا

طراح، مترجم، ویراستار

Photo by Jakub Zerdzicki, Pexels.

این مطلب را هم‌رسانی کنید:

پیش‌نمون‌سازی[1]

prototyping.
پیش‌نمون‌سازی سریع[2]

rapid prototyping.

مؤلف: میشائیل ارلهوف | Michael Erlhoff

مترجم و ویراستار: علیرضا راستین کیا

پانوشت‌ها

پانوشت‌ها
1

prototyping.

2

rapid prototyping.

شاید این مطالب هم برای شما جالب باشد

جستجو