جامعهٔ پژوهش طراحی: مفاهیم اصلی

متن زیر برای آشنایی با مفاهیم اصلی جامعهٔ[1] پژوهش طراحی[2] زاین نوشته شده است. در این متن، تعریفی کلی از طراحی و پژوهش طراحی ــ به‌همراه دلایلی برای لزوم جامعه‌سازی[3] میان متخصصان و علاقه‌مندان پژوهش طراحی ــ ارائه شده است. ‌ طراحی چیست؟ بدون شک، طراحی تعاریف متفاوتی دارد و شاید در زبان فارسی، به‌دلیل […]