رویداد #۱: حرفه: پژوهشگر طراحی

ما امروز در دنیایی پیچیده زندگی می‌کنیم که پیچیدگی آن نه‌تنها نتیجهٔ پیشرفت فناوری، بلکه نتیجهٔ پویایی و تکامل جامعه، اقتصاد و فرهنگ هم هست. در چنین دنیایی، مشکلات نیز پیچیده و چندوجهی‌اند. بنابراین طراحی هر سامانه‌ای تنها با کمک مهارت‌های شخصی و یا محاسبات ساده امکان‌پذیر نیست و نیازمند پژوهش و تکیه بر داده‌ها […]

طراحی برای ایران

مقالهٔ ضمیمه جستاری دربارهٔ راهکارهای طراحی برای ایران، به قلم حمیدرضا عمارلو و بیژن آریاناست، که در نشریهٔ دستاورد منتشر شده است. نظریات ارائه‌شده در این جستار بر مبنای تعاریفی مشخص از دو واژهٔ «طراحی» بر بستر طراحی به معنای عام و «ایران» به مفهوم گسترهٔ مرزهای ایران فرهنگی یا ایران‌شهر است. در ادامه و […]

جامعهٔ پژوهش طراحی: مفاهیم اصلی

متن زیر برای آشنایی با مفاهیم اصلی جامعهٔ[1] پژوهش طراحی[2] زاین نوشته شده است. در این متن، تعریفی کلی از طراحی و پژوهش طراحی ــ به‌همراه دلایلی برای لزوم جامعه‌سازی[3] میان متخصصان و علاقه‌مندان پژوهش طراحی ــ ارائه شده است. ‌ طراحی چیست؟ بدون شک، طراحی تعاریف متفاوتی دارد و شاید در زبان فارسی، به‌دلیل […]