آیا توانایی تصور وضعیت مطلوب را داریم؟

Vision

اگر طراحی را روشی نظام‌مند برای تغییر وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب بدانیم، گام نخست برای رسیدن به وضعیت مطلوبْ تعریف آن است. بدیهی است که وضعیت مطلوب می‌تواند از دیدگاه هر فردی کاملاً متفاوت به‌نظر برسد، اما گاهی در یک گروه انسانی امکان رسیدن به توافق در مورد برخی ویژگی‌های وضعیت مطلوب وجود دارد. […]

پیش از حل مسئله، به یافتن صورت‌مسئله فکر کنیم

آیا الگوی طراحانه اندیشیدن می‌تواند راه‌حلی برای مشکلات بزرگ امروز ما باشد؟ در چند نوشتهٔ کوتاه، سعی خواهم کرد در این زمینه ایده‌پردازی کنم. توجه کنید که این نوشته‌ها بر مبنای داده‌های علمی نیستند و بیشتر نقطهٔ شروعی برای زایش ایده‌های جدید یا طرح پرسش‌های محوری در این زمینه‌اند. این نخستین نوشته از این مجموعه […]