باوهاوس

باوهاوس[1]Bauhaus. (۱۹۱۹-۱۹۳۳) تأثیرگذارترین آموزشگاه هنری دورهٔ نوگرایی بود.[2]آموزشگاه ــ یا چنان‌که امروز مشهورتر است مدرسهٔ ــ باوهاوس دانش/هنرجویانی از محدودهٔ سنی ۱۷ تا ۴۰ سال داشت، … Continue reading گرایش‌های گوناگون پیش‌گام زمان خود را تحکیم و آن‌ها را به فلسفهٔ کارکردگرای زیبایی‌شناسانه‌ای تبدیل کرد که هنر و تولید را به‌هم می‌آمیخت. ‌ باوهاوس در ۱۹۱۹ توسط […]

بل دیزاین

بِل دیزاین،[1]Bel Design (bel disegno). که به معنای طراحی زیباست، معادل ایتالیایی اصطلاح (←) «طراحی خوب»[2]good design. است. اوج شکوفایی بل دیزاینی بارز بل دیزاینزمایش‌گری، و تعامل با صنایع علاقه‌مند و جویای نوآوری بود. سازنده‌ترین این تعامل‌ها با صنعت پلاستیک‌سازی شکل گرفت. بل دیزاین تبل دیزاینیشه‌مقبول دورهٔ مدرن را […]

بلوپرینت

بلوپرینت،[1]blueprint. یا نقشهٔ ساخت، همانند چاپ عکس ــ با نوردهی به سطح حساس ــ تهیه می‌شود؛ کاری که ابداع شیوه‌اش به ۱۸۴۲ بازمی‌گردد.[2] مخترع بلوپرینتnce_9199_4_3′);” onkeypress=”footnote_moveToReference_9199_4(‘footnote_plugin_reference_9199_4_3’);” >[3]cyanotype. بلوپرینت‌ها تصاویری منفی‌اند.[5]تصویر منفی (negative image) تصویری است که در آن قسمت‌های روشن و تاریک نسبت به تصویر اصلی معکوس و مکمل یکدیگرند. ــ … Continue reading دروقع، این […]