پنج نکتهٔ قابل‌توجه در جمع‌بندی رویداد چهارم زاین

برای اینکه طراحان ایرانی بتوانند از تفکر طراحیید بیاموزند در فرایند حرفه‌ای خود به «تفکر» جایگاه ویژه‌ای بدهند. البته، قبل از هر چیز، لازم است موضوع تفکر ـ در فرایند آموزش طراحیشگاه‌ها و آموطراحی خود را بازیابد. طراح ایرانی باید بیاموزد که «اندیشیدن» مهارت تخصصی بنیادین اوست. با خواندن یک یا چند کتاب […]

رویداد #۴: داستان عامه‌پسند؛ تفکر دیزاین

مفهوم تفکر طراحی‌عنوان یک دیدگاه راهبردی در شکل‌دهی به کسب‌وکارها و همچنین یک رویکرد به حل مسئله و نوآوری در صنعت مطرح شده است ــ هرچند در واقع می‌توان ریشه‌های آن را در مباحث فلسفهٔ فناوری، پس از جنگ جهانی دوم، یافت. ‌ مانند بسیاری از مفاهیم مشابه، عرضهٔ یک مفهومِ ذهنی و انتزاعی […]

کارآموزی مبتنی بر تفکر طراحی

این پژوهش حاصل یک فعالیت گروهی با موضوع استفاده از تفکر طراحید به تیم است. مقالهٔ این پژوهش به زبان انگلیسی نوشته شده و عنوان کامل آن عبارت است از: Design Thinking-Based Internship; An Efficient Alternative for Hiring Product Designers چکیدهٔ مقاله: To fill a specialized job position, organizations should provide onboarding training. Therefore, investigating […]

راهکارهایی برای طراحی جمعی

در روزگاری که ابَرمشکلات متعددی ما را احاطه کرده‌اند و خبرهای بد یکی بعد از دیگری از راه می‌رسند چه باید کرد؟ در شبکه‌های اجتماعی موجی از ناامیدی، نفرت و در بهترین حالتْ طنزهای تلخ دیده می‌شود. رسانه‌ها هم، صرف‌نظر از گرایش سیاسی و منبع مالی‌شان، مشغول پخش اطلاعات جانب‌دارانه، ناقص و نادرست هستند. می‌توان […]

بازتعریف صورت‌مسئله: مهارتی که معجزه می‌کند

Problem Reframing

صورت‌مسئله‌های طراحیپاسخ‌های گوناگونی برای صورت‌مسئله موجود باشند که هیچ‌کدام از آن‌ها پاسخ نهایی صورت‌مسئله محسوب نشوند، و حتی این پاسخ‌ها در گذر زمان تکوین پیدا کنند. مثلاً فرض کنید که قصد دارید یک روان‌نویس مشکی بخرید که قیمت آن در محدودهٔ مشخصی باشد. صورت‌مسئلهٔ طراحطراحینویس با محدودهٔ قیمت مشخص به‌نظر صورت‌مسئلهٔ […]

آیا توانایی تصور وضعیت مطلوب را داریم؟

Vision

اگر طراحیرای رسیدن به وضعیت مطلوبْ تعریف آن است. بدیهی است که وضعیت مطلوب می‌تواند از دیدگاه هر فردی کاملاً متفاوت به‌نظر برسد، اما گاهی در یک گروه انسانی امکان رسیدن به توافق در مورد برخی ویژگی‌های وضعیت مطلوب وجود دارد. این امکانْ توانایی طراحیازطراحی سیستم‌های مختلف را برای تحقق وضعیت مطلوب تعیین […]

پیش از حل مسئله، به یافتن صورت‌مسئله فکر کنیم

آیا الگوی طراحانه اندیشیدن می‌تواند راه‌حلی برای مشکلات بزرگ امروز ما باشد؟ در چند نوشتهٔ کوتاه، سعی خواهم کرد در این زمینه ایده‌پردازی کنم. توجه کنید که این نوشته‌ها بر مبنای داده‌های علمی نیستند و بیشتر نقطهٔ شروعی برای زایش ایده‌های جدید یا طرح پرسش‌های محوری در این زمینه‌اند. این نخستین نوشته از این مجموعه […]