راهنمای نگارش در بن‌سازهٔ زاین

محتوای مکتوب بن‌سازهٔ زاین شامل یادداشت‌ها، پژوهش‌ها و فرهنگ‌نامهٔ زاین است. زاین همچنین محتوای چندرسانه‌ای مرتبط با محتوای مکتوب را نیز منتشر می‌کند. در ادامه، با چگونگی نگارش و انتشار انواع محتوا آشنا خواهید شد. یادداشت‌ها یادداشت‌ها فضای آزادی برای بیان ایده‌ها و نظرات اعضای جامعهٔ پژوهش طراحییشنهاد جدیدی دارید که هنوز به‌صورت روشمند و […]

راهنمای عضویت و انتشار مطالب در زاین

writing

وبگاه زاین چگونه کار می‌کند؟ بن‌سازهٔ زاین برای مدیریت محتوای این وبگاه از وردپرس استفاده می‌کند. منبع الهام اصلی مطالب در زاین بر پایهٔ کتاب فرهنگ‌نامهٔ طراحیاخل، اصطلاحات و واژگان مرتبط با طراحیدگانِ زاین در تمام مطالب و صفحات به این فرهنگ برخط متصل هستند. این فرهنگ اصطلاحات مستمراً توسط اعضای زاین ایجاد، […]

جامعهٔ پژوهش طراحی: مفاهیم اصلی

متن زیر برای آشنایی با مفاهیم اصلی جامعهٔ[1] پژوهش طراحیراه دلایلی برای لزوم جامعه‌سازی[3]ططراحیه‌دلیل نبود یک واژهٔ متمایز برای فعالیت‌هایی که به خلق یک سامانه ــ شامل انواع ساخته‌های انسان مانند طراحیاقع، در زبان فارسی، همان واژه‌ای که برای طراحیه می‌شود. در سال‌های اخیر برخی کاطراحیر، در تعریف طراحی، یکسان گرفتن آن با […]