تبلیغات

تبلیغات[1]advertisement. بازنمودهایی‌اند که برای مطلع کردن اهالی بازار از نیازها و خواسته‌هایشان و تأثیر گذاشتن بر بازار، ازطریق مجراهای میانجی که منجر به تبادل ارزش‌ها می‌شود، طراحی شده‌اند. تعریفی قرن‌ِپانزدهمی از «تبلیغات» در دست داریم: «جلب توجه اذهان به هر چیزی: ملاحظه، مشاهده، اعتنا»، که به‌نظر می‌رسد در قرن بیست‌ویکم نیز همچنان صادق باشد. در […]

تبلیغات شورانگیز

«اجیت پراپ»،[1]agit prop a.k.a. “agitprop”. به معنای تبلیغات شورانگیز، اصطلاحی است ادغام‌شده و مرکب از دو واژه، که از روسی به انگلیسی راه یافته است و به تبلیغ افکار سیاسی ـ خصوصاً چپ ـ از طریق ادبیات، نمایش، موسیقی و دیگر هنرها اشاره دارد. در سال‌های ۱۹۲۰، بلافاصله پس از به‌قدرت رسیدن کمونیست‌ها در شوروی، […]

تفهیم‌نامه

اصطلاح «تفهیم‌نامه»[1]brief. ریشه در آن مفهوم طراحی دارد که فعالیتی در جهت (←) حل مسئله دانسته می‌شود. یک مشتری هنگامی‌که مشکلی را شناسایی می‌کند، راه‌حل پیشنهادی‌اش در قالب ‹تفهیم‌نامه› به طراح منتقل می‌شود تا او تصمیم گیرد ایده‌های طرح‌شده‌اش چگونه به بهترین شکل تحقق یابند. پی‌یر بولانژی،[2]Pierre-Jules Boulanger (1885-1950). مدیرعامل سیتروئن، در ۱۹۳۸ تفهیم‌نامهٔ بسیار […]