مؤلفه‌ها

Picture of علیرضا راستین کیا

علیرضا راستین کیا

طراح، مترجم، ویراستار

Photo by Dan Cristian Pădureț, Pexels.

این مطلب را هم‌رسانی کنید:

مؤلفه‌ها[1]

components.
 اجزا و عناصر یک کل‌اند و براساس قواعد و قوانین معینی به هم مربوط می‌شوند. مجموعهٔ مؤلفه‌ها هستند که فرم و کارکرد یک محصول یا سامانهٔ کاربردی را تشکیل می‌دهند و (←) کیفیت، کارایی و (←) کاربردپذیری‌اش را تعیین می‌کنند.

در (←) طراحی محصول، معمولاً مراد از این اصطلاح بخش‌های سخت‌افزاری یک ساختار است؛ به‌عنوان مثال، قطعات الکترونیکی رایانه (← سخت‌افزار). در موسیقی، مؤلفه‌ها اجزای قطعه‌اند؛ یا به عبارت دقیق‌تر، تکرار منظم و هنریِ عناصر ملودیکِ یک قطعهٔ موسیقایی به‌حساب می‌آیند. در طراحی هم، مؤلفه‌ها مکمل یکدیگرند تا تشکیل‌دهندهٔ یک (←) مصنوع کامل باشند.

‌‌

ساخت.

‌‌

مؤلف: سوِن انوار بی‌بی | Sven-Anwar Bibi

مترجم و ویراستار: علیرضا راستین کیا

پانوشت‌ها

پانوشت‌ها
1

components.

شاید این مطالب هم برای شما جالب باشد

جستجو