ترکیب کردن

Picture of علیرضا راستین کیا

علیرضا راستین کیا

طراح، مترجم، ویراستار

Photo by Abed Ismail, Unsplash.

این مطلب را هم‌رسانی کنید:

ترکیب کردن[1]

compositing.
به معنای آمیختن چند (←) مؤلفهٔ تصویری به‌قصد آفرینش یک تصویر جدید است. ماهیت این مؤلفه‌ها می‌تواند از زمینه‌های مختلف مرتبط با طراحی ــ همچون عکاسی، عناصر نگاشتاری، نویسه‌نگاری و تصاویر سه‌بعدی ــ[2]

photography, graphic elements, typography, and 3-D images.
باشد. اصطلاح «ترکیب کردن» هم در تصاویر ثابت ــ چاپ، محیط وب و غیره ــ کاربرد دارد و هم درزمینهٔ تصاویر متحرک. در ساخت تصاویر متحرک، قبلاً دوربین‌های مخصوص متحرک‌سازیْ رایج‌ترینِ وسایل قیاسی بودند،[3]

rostrum cameras were the customary analog means.
که برای چسبانه‌کاری[4]چسبانه‌کاری (collage) شیوۀ پدید آوردن اثری هنری با چسباندن قطعات مختلف تصویر است. ــ واژه‌های مصوب فرهنگستان … Continue reading از آن‌ها استفاده می‌شد؛ اما حالا، که دُور دورِ رایانه‌هاست، نرم‌افزارهای ویژه‌ای برای این منظور رواج یافته‌اند.

طراحی صوتی‌ـ‌تصویری، عملیات رایانه‌ای، طراحی عکاسانه.

مؤلف: بیورن بارتولدی | Björn Bartholdy

مترجم و ویراستار: علیرضا راستین کیا

پانوشت‌ها

پانوشت‌ها
1

compositing.

2

photography, graphic elements, typography, and 3-D images.

3

rostrum cameras were the customary analog means.

4

چسبانه‌کاری (collage) شیوۀ پدید آوردن اثری هنری با چسباندن قطعات مختلف تصویر است. ــ واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

جستجو