محک‌زنی

Picture of علیرضا راستین کیا

علیرضا راستین کیا

طراح، مترجم، ویراستار

Benchmarking, Association of Chamber of Commerce Executives.

این مطلب را هم‌رسانی کنید:

محک‌زنی[1]

benchmarking.
اصطلاحی است که به مقایسهٔ یک محصول، فرآیند یا برنامهٔ خاص با سایر محصولات، فرآیندها یا برنامه‌های موفق گفته می‌شود. مراد از این مقایسه یافتن و ارزیابی هرگونه ضعف و اندیشیدن تدبیرها یا راهبردهایی برای بهبود کارایی، شیوهٔ کار، بازخوردگیری، رقابت‌پذیری، بهره‌وری و غیره است. به عبارت دیگر، هدف محک‌زنی شناسایی و کاربست «بهترین شیوه‌ها» در یک شرکت یا سازمان است. از محک‌زنی بیشتر در زمینه‌های فناوری اطلاعات[2]

information technology (IT).
و مدیریت کسب‌وکار استفاده می‌شود؛ بااین‌حال، هر چیزی را، از برنامه‌های رایانه‌ای گرفته تا اَشکال حکمرانی، می‌توان محک زد.

گذشته از آنچه قرار است ارزیابی شود، اصول محک‌زنی ثابت است: ۱. مقایسه؛ ۲. تشخیص نقاط ضعف؛ ۳. تعیین راهبردهایی برای بهبود؛ ۴. کاربست راهبردها؛ ۵. ارزیابی مجدد. برای طراحان، اطلاعات حاصل از محک‌زنی می‌تواند منجر به پیشرفت‌های قابل‌توجهی در طراحی یک محصول یا ــ با درک بهتر قابلیت‌های بازاریابی ــ رسیدن به راهبردها و خدمات نوآورانهٔ جدید شود.

‌← مدیریت طراحی، جهانی شدن، طراحی اطلاعات، کیفیت، پژوهش، طراحی خدمات، طراحی راهبردی، روند.

‌‌

مؤلف: تانیا گودلِفسکی | Tanja Godlewsky

مترجم و ویراستار: علیرضا راستین کیا

پانوشت‌ها

پانوشت‌ها
1

benchmarking.

2

information technology (IT).

شاید این مطالب هم برای شما جالب باشد

جستجو