مصنوع

Picture of علیرضا راستین کیا

علیرضا راستین کیا

طراح، مترجم، ویراستار

Photo by Peter Chiykowski, Unsplash.

این مطلب را هم‌رسانی کنید:

مصنوع،[1]artifact. به معنی دقیق کلمه، شیئی است زاییدهٔ (←) مهارت و ابتکار انسان. برابر انگلیسی آن «آرتیفکت» از ریشهٔ دو واژهٔ «آرس»[2]ars. ــ به معنی هنر یا مهارت ــ و «فکتوم»[3]factum. ــ به معنی ساخته یا انجام شده ــ اشتقاق یافته و ازاین‌رو اصطلاحی است محوری برای وصف تقریباً هر چیزی که طراحی شده است. تمامی محصولات طراحی به‌نوعی مصنوع‌اند، و یک تعریف معمولِ طراحیْ سازمان‌دهی واسطِ میان انسان و «جهان ساخته‌شده» است، و به بیان دیگر تعامل میان مردم و مصنوعات ما.[4]

the interface between humans and the “made world,” that is, the interaction between people and our artifacts.
برای نمونه، نویسه‌نگار[5]typographer. تعامل خواننده را با کتابی مصنوع طراحی می‌کند و معمار تعامل میان ساکنان، کاربران، یا رهگذران را با ساختمانی مصنوع طراحی می‌کند.

گرچه مصنوع معمولاً یک (←) شیء مادی را به اذهان متبادر می‌کند، مراد از آن می‌تواند فضا، تصویر، نرم‌افزار، سامانه یا محیط هم باشد، به شرطی که به‌سان واحدهایی منسجم عمل کنند. مصنوعِ حاصل از پژوهش یک شخص دانشور می‌تواند کتاب‌ها، سخنرانی‌ها، فرسته‌های اینترنتی و رایانامه‌هایش[6]books, lectures, Internet postings, and e-mails. باشد. این قبیل مصنوع‌ها (←) ارزش‌ها، باورها و نظام‌های فکریِ فرهنگی و مذهبی را بازتاب می‌دهند.

در باستان‌شناسی، هرآن‌چیزی که جزو زمین «طبیعی» پیرامونش نباشد مصنوع شمرده می‌شود. در پزشکی و ستاره‌شناسی[7]in medicine and astronomy. نیز بی‌هنجاری‌های مشاهده‌پذیر[8]observational anomalies. ــ خواه خطاهای دیداری روی صفحهٔ فیلم باشد، خواه فراوردهٔ جانبی خود فناوری مشاهده ــ مصنوع به‌حساب می‌آیند.


← طراحی صنعتی، محصول، طراحی محصول، ابزار.

مؤلف: تیم مارشال | Tim Marshall

مترجم و ویراستار: علیرضا راستین کیا

پانوشت‌ها

پانوشت‌ها
1 artifact.
2 ars.
3 factum.
4

the interface between humans and the “made world,” that is, the interaction between people and our artifacts.

5 typographer.
6 books, lectures, Internet postings, and e-mails.
7 in medicine and astronomy.
8 observational anomalies.

شاید این مطالب هم برای شما جالب باشد

جستجو