صوت‌شناسی

  Photo by Ingo Schulz, Unsplash.

  صوت‌شناسی[1]acoustics.طراحی صدا.[2]sound design.

  مؤلف: مایکل ارلهوف | Michael Erlhoff

  مترجم و ویراستار: علیرضا راستین کیا

  پانوشت‌ها

  پانوشت‌ها
  1 acoustics.
  2 sound design.

  این مطلب را هم‌رسانی کنید: