صوت‌شناسی

صوت‌شناسی[1]طراحی صدا[2]


[1] acoustics

[2] sound design

این مطلب را هم‌رسانی کنید:

اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email