صوت‌شناسی

صوت‌شناسی[1]acoustics ← طراحی صدا[2]sound design

مؤلف: مایکل ارلهوف | Michael Erlhoff

مترجم و ویراستار: علیرضا راستین کیا

پانوشت‌ها

پانوشت‌ها
1 acoustics
2 sound design

این مطلب را هم‌رسانی کنید:

اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email