طراحی شخصیت

علیرضا راستین کیا

علیرضا راستین کیا

طراح، مترجم، ویراستار

Photo by Nothing Ahead, Pexels.

اصطلاح «طراحی شخصیت»[1]

character design.
عمدتاً درزمینهٔ پویانمایی‌ها، کمیک‌ها و بازی‌ها ‌کاربرد دارد: طراحی شخصیت‌های داستانی‌ای که مخاطب قرار است با آن‌ها همسان‌انگاری[2]

identification.
 کند. فرایند این طراحی، علاوه‌بر تعیین چهره و اندام، ممکن است شامل طرز سخن گفتن، زبان بدن، رفتار و سایر خصوصیات ظاهری شخصیت هم باشد. در این زمینه، طراحی جامع‌الاطراف شخصیت‌ها بخش مهمی از فرآیند ساخت است و ای‌بسا درنهایت تعیین‌کنندهٔ آنکه محصول نهایی در بازار با اقبال مطلوبی مواجه می‌شود یا خیر.

طراحان شخصیت از روش‌های مختلفی کار خود را انجام می‌دهند که اغلب بازنمایی تصویری محسوب می‌شوند. در (←) پویانمایی سه‌بعدی، شخصیت‌ها با استفاده از روش‌های سه‌بعدی همون ساخت نمونک،[3]نمونَک (maquette) نمونهٔ کوچک دستگاه و تأسیسات و ساختمان برای بررسی و ارزیابی یا نمایش است. ــ واژه‌های مصوب … Continue reading مدل‌سازی شخصیت و ردیابی حرکت[4]

maquettes, character models, and motion tracking.
طراحی می‌شوند. در سال‌های اخیر، ازآنجاکه گسترش اینترنت گرایش به این رشته را افزایش داده، حوزهٔ شمول و نفوذ طراحی شخصیت نیز توسع یافته و این رشته به خارج از مرزهای صنایع فیلم، کمیک و بازی راه پیدا کرده است. اخیراً در این زمینه فراهمایی‌های ‹پیکتوپلاسما›[5]

Pictoplasma, www.pictoplasma.com.
 برگزار می‌شود، که بستر گفت‌وگویی درخصوص پیشرفت‌ها و همکاری‌های جدید در طراحی شخصیت است.

طراحی صوتی‌ـ‌تصویری، طراحی پخش، طراحی بازی، تصویرسازی، طراحی صفحه.

‌‌‌

مؤلف: بیورن بارتولدی | Björn Bartholdy

مترجم و ویراستار: علیرضا راستین کیا

پانوشت‌ها

پانوشت‌ها
1

character design.

2

identification.

3

نمونَک (maquette) نمونهٔ کوچک دستگاه و تأسیسات و ساختمان برای بررسی و ارزیابی یا نمایش است. ــ واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

4

maquettes, character models, and motion tracking.

5

Pictoplasma, www.pictoplasma.com.

این مطلب را هم‌رسانی کنید: