آئرودینامیک

آئرودینامیک[1] aerodynamics. رفتار برهم‌کنش هوا با یک جسم جامد را، معمولاً از طریق پژوهش‌های تجربی قرن بیستم، به‌منظور مطالعهٔ راه‌های افزایش نیروی برآر هواپیما[2] aircraft lift force. و ایجاد منحنی‌ترین فرم‌ها،[3] the most streamlined forms. تحلیل و مستند می‌کند. ‌ در ۱۹۲۵، پل یارای[4] Paul Jaray (Hungarian: Pál Járay) (1889–1974) با طراحی‌های موسوم به نزدیک‌به‌زمین، […]

آرت دکو

«آرت دکو»، یا به تلفظ فرانسوی «اَق دکو»،[1] Art Deco. اصطلاحی دربارهٔ یک جنبش طراحیس، باکِلیت،

ارتباطات

واژهٔ «کامیونیکِیشن»،[1] communications. که برابرگزیده‌اش «ارتباطات» است، به معنای تقسیم و هم‌رسانی کردن یا به‌اشتراک گذاشتن و، در برگردان تحت‌اللفظی، عمومی یا اشتراکی کردن است. این واژه ریشهٔ لاتین دارد و از «کامیونیکِر» یا «کُمونیس»[2] communicare or communis. اشتقاق یافته است. کمونیس ترکیبی از «کُم» ــ به معنای «باهم» یا «مشترک» ــ و مونیا ــ […]

ارزش‌افزوده

ارزشِ‌افزوده[1] added value. انگاره‌ای ضمنی از ارزش است ــ که از الزامات کارکردی یا کاربرد اصلی محصول، یا خدمتی برای رفعِ (←) نیاز، دامنی گسترده‌تر دارد. اطلاعاتی اساسی از فرهنگ، نگرش و ارزش‌های یک شرکت یا (←) ویژندش‌افزودهence_7855_6_2′);” >[2] ego. مردانه یا موقعیت اجتماعی خاص را فراهم آورد. خرید از برخی ویژندهای محصولات […]

اسپن

هرساله مجرّبان و علاقه‌مندان حوزهٔ طراحی_tooltip’, effect: ‘fade’, predelayطراحیتگر اهل شیکاگو، والتر پِپکه،[2] Walter Paepcke. و همسرش الیزابت این فراهمایی طراحی را طراحیهادند. قصدشان از گردهم‌ آوردن مهارت‌های مختلف، به هدف مواجهه با مسائل از جهات گوناگون، در تنوع شرکت‌کنندگان دعوت‌شده به فراهمایی انعکاس یافته بود. درنتیجه، ماکس فریش[3] Max Frisch […]

اندیشه‌باران

اندیشه‌بارانjavascript”> jQuery(‘#footnote_plugin_tooltip_9275_8_1’).tooltip({ tip: ‘#footnote_plugin_tooltip_text_9275_8_1’, tipClass: ‘footnote_tooltip’, effect: ‘fade’, predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: ‘top center’, relative: true, offset: [-7, 0], }); فن حل مسئله در هر زمینه‌ای توسط گروهی از افراد است، به‌نحوی‌که یکایکِ حاضران اندیشه‌های خودجوش‌شان بدون معطلی و ملاحظاتِ محدودکننده به‌اشتراک بگذارند. اندیشه‌باراناحی روشی […]

طراحی