پرکتیس

واژهٔ «پرکتیس»[1]practice. دارای چندین معنی مختلف و درعین‌حال مرتبط است. در سخن معمول، به فعالیتی حرفه‌ای اشاره دارد – برای نمونه، حرفهٔ طراحان گرافیک. و نزدیک به این معنا، (←) رشته‌ای کاربردی[2]applied discipline. که نه همیشه، اما برخی اوقات، فعالیت در زمینه‌اش در ازای دستمزد انجام می‌شود. به‌هرروی، باید توجه داشت که اصطلاح ‹پرکتیس› همواره […]

پویانمایی

واژهٔ «انیمیشن»،[1]animation. که برابرگزیده‌اش «پویانمایی» است و از واژهٔ لاتین «انیمِیر»[2]animare. ــ به معنی جان بخشیدن ــ اشتقاق یافته، اغلب تداعی‌گر صنایع شبکه‌ای و سرگرمی‌محور مانند فیلم، تلویزیون و (←) طراحی بازی است. پویانمایی‌ها می‌توانند برای آموزش و آگاه‌سازی هم استفاده شوند، به‌ویژه زمانی که تفهیم فرایندی به کمک دیداری‌سازی راحت‌تر از طریق واژگان نوشتاری […]